BECAUSE BEING SMART MATTERS

OVER SMARTMATTERS

smartmatters is een club van gedreven, senior professionals op het gebied van ICT, ondernemen en marketing. We verbeteren en ontwikkelen bedrijfsconcepten tot succesvolle ICT-enabled businessmodellen. Smart dus.

De afgelopen jaren hebben we onze sporen verdiend op het gebied van softwareontwikkeling, zakelijke dienstverlening en marketingcommunicatie. Een periode waarin voor ons duidelijk werd hoe digitalisering de huidige economie, verdienmodellen en machtsverhoudingen ingrijpend heeft veranderd. We zien dat ICT de enabler is voor het bedrijfsleven van de toekomst. De opkomst van de platformeconomie is daar een goed voorbeeld van. We hebben daarom onze krachten gebundeld en zetten onze kennis en ervaring in om andere ondernemers en bedrijven te helpen zich voor te bereiden op de digitale toekomst. Bent u er klaar voor?

Contact

“Life is like riding a bicycle.
To keep your balance you must keep moving”

Albert Einstein

ONZE VISIE

smartmatters gelooft dat ICT het verschil maakt in het bedrijfsleven van de toekomst. Via ICT-enabled platforms vinden vraag en aanbod elkaar nu al makkelijker. Bedrijven verkopen hun producten als dienst, stellen hun infrastructuur als dienst beschikbaar en nieuwe diensten worden ontwikkeld op basis van gebruikersinformatie. ICT is geen op zichzelf staande oplossing meer, maar vormt samen met sociale en economische factoren een totaalconcept.

Dankzij de concentratie van bedrijfsinspanningen evolueren deze concepten razendsnel. Hierdoor is de terugverdientijd korter dan ooit, en wordt het steeds moeilijker voor bedrijven om hun voorsprong op de markt te behouden. smartmatters wil succesvolle verdienmodellen ontwikkelen, gebaseerd op dit totaalconcept. We doen dit voor bedrijven die een nieuw concept willen lanceren, een bestaande dienst willen verbeteren en/of hun voorsprong op de markt willen behouden.

Met behulp van big data, machine learning, deep learning en AI, willen we platformtechnologie naar een hoger plan tillen en concepten ontwikkelen die vernieuwend en duurzaam zijn. Die leiden tot een betere gebruikerservaring, meer gemak en uiteindelijk meer plezier voor iedereen.

“We geloven dat ICT het verschil maakt in het bedrijfsleven van de toekomst.”

ONZE MISSIE

Met onze kennis zet smartmatters lastige kwesties om in slimme oplossingen. Ons doel is om met onze senioriteit, kennis en netwerk new business te faciliteren en/of te genereren, door gebruik te maken van alle mogelijkheden die ICT ons biedt. Met onze ICT-bril op richten we ons op organisaties en ondernemers die in de nieuwe economie willen overleven.

smartmatters bouwt traditionele businessmodellen, waar technologische ontwikkelingen achterblijven, om naar future proof modellen, enabled by ICT. Of het nu gaat om het uitwerken van een bestaand concept op een nieuwe manier, bijvoorbeeld vanwege Corona, of het ontwikkelen van een heel nieuw idee, concept, dienst of platform. Door het inzetten van datagedreven ICT-oplossingen, geavanceerde analysetechnieken en intelligente dataverwerking kunnen we beter inspelen op de eisen van de markt. We legitimeren onze nieuwe concepten door eerst een rendabele businesscase te bouwen. waarna we samen kunnen werken aan een succesvolle (platform)oplossing. Want being smart matters.

“Door eerst een rendabele businesscase te bouwen, legitimeren we het succes.”